OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś 25 niedziela zwykła. Liturgia wzywa nas do zaangażowania w pracę dla Królestwa Niebieskiego.

2. W czwartek, 28 września, katolicy w Polsce wychodzą na ulice, aby o godz. 15.00 odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego. My włączymy się w tę inicjatywę i odmówimy również Koronkę do Miłosierdzia Bożego przed największym kościołem w Ingolstadt, przed Münster. Kto tylko może jest zaproszony na tę krótką, wspólną modlitwę.

3. W piątek zaraz po Mszy św. wieczornej spotkanie modlitewne Odnowy w Duchu Świętym w kościele.

4. W przyszłą niedzielę, 1 października, chciałbym po Mszy św. spotkać się z młodymi małżeństwami, studentami i młodymi pracującymi w celu rozpoczęcia kursu szkoły ewangelizacji.

5. Przy wyjściu z kościoła będziemy zbierali podpisy popierające projekt ustawy „zatrzymaj aborcję”. Oprócz podpisu trzeba też podać swój numer PESEL.

6. Przy wyjściu z kościoła jest do nabycia kalendarz Polskiej Misji Katolickiej na rok 2018.
ks. Ryszard Kaźmierczak